Zammad - system ticketowy


Zammad to nowoczesny, otwarto źródłowy system obsługi zgłoszeń (helpdesk/ticketing system) zaprojektowany do zarządzania komunikacją z klientami i zgłoszeniami serwisowymi. Umożliwia centralne zarządzanie zgłoszeniami, automatyzację procesów, integrację z innymi narzędziami oraz oferuje zaawansowane funkcje raportowania i analiz. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i elastycznym możliwościom konfiguracji, Zammad wspiera efektywność pracy zespołów obsługi klienta i działów IT, jak i obiegu informacji w małych firmach, poprawiając jakość usług i satysfakcję klientów.


Podstawowe informacje:

1. Obsługa klienta

  - Zammad umożliwia centralne zarządzanie zgłoszeniami od klientów, pomagając zespołom obsługi klienta w efektywnym rozwiązywaniu problemów i odpowiadaniu na pytania.

2. Wsparcie techniczne

  - Firmy mogą używać Zammad'a do zarządzania zgłoszeniami dotyczącymi problemów technicznych, monitorowania statusu zgłoszeń oraz przydzielania ich odpowiednim specjalistom.

3. Zarządzanie zgłoszeniami IT

  - W dziale IT System może być wykorzystany do śledzenia zgłoszeń dotyczących problemów z infrastrukturą IT, zarządzania zasobami oraz realizacji zadań związanych z konserwacją i naprawą.

4. Zarządzanie projektami

  - Zammad może wspierać zarządzanie projektami poprzez tworzenie i śledzenie zadań, przydzielanie ich członkom zespołu oraz monitorowanie postępów prac.

5. Dokumentacja i baza wiedzy

  - Oprogramowanie umożliwia tworzenie bazy wiedzy i dokumentacji, która może być wykorzystywana przez klientów i pracowników do samodzielnego rozwiązywania problemów i uzyskiwania informacji.

6. Automatyzacja procesów

  - System oferuje narzędzia do automatyzacji wielu procesów, takich jak kategoryzacja zgłoszeń, automatyczne odpowiedzi czy przydzielanie zgłoszeń do odpowiednich pracowników, co zwiększa efektywność pracy zespołów.

7. Raportowanie i analiza

  - Zammad zapewnia zaawansowane narzędzia do tworzenia raportów i analizowania danych dotyczących zgłoszeń, co pomaga w monitorowaniu wydajności zespołu i identyfikowaniu obszarów do poprawy.

8. Integracje

  - Oprogramowanie można zintegrować z innymi narzędziami i systemami, takimi jak systemy CRM, platformy komunikacyjne czy narzędzia do monitorowania infrastruktury, co zwiększa jego funkcjonalność i ułatwia pracę zespołów.


W ramach oferowanych przez nas usług serwerowych, zapewniamy również hosting i wsparcie techniczne dla tego systemu.

Przeczytaj również