Konfiguracja poczty w outlook

W tym wpisie zaprezentujemy jak przebiega konfiguracja poczty w outlook.

W panelu sterowania wybieramy mail, a następnie Konta e-mail…

konfiguracja-poczty-w-outlook_0

Wybieramy nowy – ręczna konfiguracja

konfiguracja-poczty-w-outlook_1

Wybieramy pozycję POP lub IMAP

konfiguracja-poczty-w-outlook_2

Typ konta: IMAP

serwer przychodzący i wychodzący: mx.itprocare.pl

Nazwa użytkownika to cały adres mailowy!

Następnie wybieramy Więcej ustawień…

konfiguracja-poczty-w-outlook_3

W zakładce Serwer wychodzący zaznaczmy:

Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania

konfiguracja-poczty-w-outlook_4

W zakładce zaawansowane ustawiamy porty:

IMAP : 143 Szyfrowanie STARTTLS

SMTP: 587 Szyfrowanie STARTTLS

konfiguracja-poczty-w-outlook_5

Zatwierdzamy zmiany 

konfiguracja-poczty-w-outlook_6

Klikamy dalej i wykona się test poprawności ustawień. 

Jeżeli nie ma błędów skrzynka dodała się prawidłowo

Konfiguracja zakończona

Przeczytaj również