Open AI ma poważną konkurencję.

2024-04-02

Firma Anthropic wprowadziła na rynek swój najnowszy model Sztucznej Inteligencji - Claude 3 Opus, który zapewnia wyjątkową wydajność i innowacyjne funkcje. W przeprowadzonych testach porównawczych zauważono, że Claude 3 Opus znacząco przewyższa konkurencyjne rozwiązania, włącznie z Chat GPT-4.

Nowa generacja AI od Anthropic została zoptymalizowana pod kątem lepszego rozpoznawania grafik, wykresów oraz zwiększenia ogólnej skuteczności w odpowiadaniu na zapytania użytkowników. Dzięki temu użytkownicy mogą spodziewać się rzadszych odmów odpowiedzi.

Firma oferuje swoje produkty w różnych wariantach, w tym najbardziej zaawansowaną wersję Opus oraz dwie bardziej dostępne cenowo opcje: Claude 3 Sonnet (optymalna wydajność) i Claude 3 Haiku. Każda z tych wersji ma swoje unikalne cechy, aby sprostać różnorodnym potrzebom klientów.

Warto zaznaczyć, że obecnie dostęp do AI firmy Anthropic jest ograniczony dla polskich użytkowników, jednak można spodziewać się, że wkrótce sytuacja ta ulegnie zmianie.


Informacja pozyskana ze źródeł prasowych

Przeczytaj również