POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

INFORMACJE DOTYCZĄCE
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

przez IT ProCare

 1. Administratorem danych osobowych jest:
  Nazwa firmy: IT PROCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Adres: Księdza Biskupa Herberta Bednorza 17/216, 40-384 Katowice
  Adres mailowy: kontakt@itprocare.pl
  Adres strony internetowej: itprocare.pl
  NIP: 6342981642

   

 2. Cel przetwarzania danych osobowych
  Państwa dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu realizacji usługi w naszej firmie. Przetwarzamy jedynie Państwa dane kontaktowe takie jak imię oraz nazwisko, numer telefonu oraz adnotacje dotyczące wykonywanych dla Państwa usług, na które wyrazili Państwo zgodę.

   

 3. Podstawy prawne przetwarzania danych
  Podstawami prawnymi przetwarzania danych są: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych.
 4. Odbiorcy danych
  Odbiorcami Państwa danych osobowych są osoby upoważnione, zatrudnione w IT ProCare i wyłącznie w celu sprawnej realizacji wykonywanych przez nas usług.

   

 5. Przetwarzanie danych w państwach trzecich – IT ProCare nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

   

 6. Okresy przechowywania danych
  W przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO) Państwa dane osobowe są przechowywane od momentu 
  wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych (również w trakcie realizacji umowy) do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody.
 1. Prawa Klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo klient posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu.
 2. Prawo wniesienia skargi
  Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

   

 3. Opis środków ochrony stosowanych przy przetwarzaniu

  – Dostęp do danych osobowych dostępny jest jedynie po zalogowaniu się pracownika loginem oraz hasłem zmienianym co 30 dni.
  – Pracownik po odejściu od komputera, na którym widnieją dane osobowe wylogowuje się lub zamyka program.
  – Wszystkie nasze komputery firmowe posiadają aktualne oprogramowanie oraz posiadają zainstalowane programy chroniące przed szkodliwym oprogramowaniem.
  – Z racji umiejscowienia monitora komputera osoby postronne nie mają możliwości zapoznania się z danymi osobowymi osób wyświetlanych na monitorze.

  Pełny tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdziecie Państwo na stronie:
  https://www.uodo.gov.pl

  PLIKI COOKIES

  W celu optymalizacji treści znajdujących się na naszej stronie www oraz dostosowania ich do Państwa potrzeb wykorzystujemy pliki cookies.