Powrót

W tym wpisie zaprezentujemy jak przebiega konfiguracja poczty w outlook.

W panelu sterowania wybieramy mail, a następnie Konta e-mail…

konfiguracja poczty img

Wybieramy nowy – ręczna konfiguracja

konfiguracja poczty img

Wybieramy pozycję POP lub IMAP

konfiguracja poczty img

Typ konta: IMAP
serwer przychodzący i wychodzący: mx.itprocare.pl
Nazwa użytkownika to cały adres mailowy!
Następnie wybieramy Więcej ustawień…

konfiguracja poczty img

W zakładce Serwer wychodzący zaznaczmy:
Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania

konfiguracja poczty img

W zakładce zaawansowane ustawiamy porty:
IMAP : 143 Szyfrowanie STARTTLS
SMTP: 587 Szyfrowanie STARTTLS

Zatwierdzamy zmiany 

Klikamy dalej i wykona się test poprawności ustawień. 
Jeżeli nie ma błędów skrzynka dodała się prawidłowo

Konfiguracja zakończona